Whitepapers

In onze visie om te werken met een 'open keuken' past ook het delen van know-how.  In onze whitepapers informeren wij u graag over thema's die nauw betrekking hebben op uw debiteurenbeheer. Kennisuitwisseling in partnership met onze klanten maakt beide partijen sterker. Zo behalen we voor u het beste resultaat.

Goed nieuws voor schuldeisers: verjaringsstuitende aangetekende ingebrekestellingsbrief

In een nieuwe wet van 23 mei 2013, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013, wordt een verjaringsstuitende werking verleend aan een ingebrekestelling per aangetekende zending door advocaat of gerechtsdeurwaarder. 

Vorderingen verjaren na verloop van een zekere tijd, waardoor de schulden niet meer gerechtelijk geïnd kunnen worden en de schuldenaar definitief bevrijd is van zijn betalingsverplichting.  Hierdoor worden schuldeisers aangespoord tijdig de schulden in te vorderen bij de schuldenaar. Indien een schuld verjaard is, betekent dit evenwel nog niet dat er geen minnelijke invordering meer kan gebeuren en vrijwillige betalingen na de verjaringsdatum niet rechtsgeldig zouden zijn.

Door de recente wijziging in de wetgeving kan de verjaringstermijn van dossiers in behandeling bij CMA nu worden gestuit door een aangetekende ingebrekestellingsbrief en kan verjaring met maximaal 1 jaar worden uitgesteld.

Download deze whitepaper

Goed nieuws voor schuldeisers: verjaringsstuitende aangetekende ingebrekestellingsbrief

Ga met ons in zee

Wenst u meer te weten over onze diensten of wat onze procedures voor u kunnen betekenen, twijfel niet om een vrijblijvende afspraak te maken met de specialisten van Credit Management & Advice.

Contacteer ons

Volg ons