Wat kan CMA voor u betekenen?

Beheer van uw facturatie- en rappelprocessen.

Credit Management & Advice heeft doorheen de jaren een ruime ervaring opgebouwd in het volledige beheer van uw facturatie- en rappelproces. Deze processen verlopen op een logische en onderbouwde manier. Na samenspraak met onze huisadvocaten leveren wij advies op maat over de juridisch correcte inhoud en het maatschappelijk verantwoord karakter van uw betalingscondities. Onze beheersapplicatie laat ons toe correcte toepassing te maken van uw algemene verkoopsvoorwaarden. In onderling overleg bepalen we de juiste timing en verloop van het rappelproces. Door het toepassen van een efficiënte verticale integratie zorgt Credit Management & Advice ervoor dat u zich meer met uw kernactiviteiten kan bezig houden. Outsourcing rappelprocedures

Minnelijk invorderingstraject

Beheer en opvolging van het volledig minnelijk traject van invordering met aanwending van de meest geavanceerde communicatiemiddelen, maar eveneens door met uw debiteuren in dialoog te gaan met het oog op betaling van uw vordering. Bij gefundeerde protesten door debiteur zullen wij van hem een stavingsbundel eisen, dit aan u voorleggen om uiteindelijk tot een vergelijk met debiteur te komen. Minnelijke invordering

Volledige uitvoering van gerechtelijk traject

Wij verzorgen de volledige gerechtelijke procedure waarbij tijdige insolventiedetectie een bepalende factor is voor de rentabiliteit van uw debiteurenportefeuille in ons beheer. Wij werken sedert vele jaren samen met tal van gerechtsdeurwaarders die het betaalgedrag van uw debiteuren kennen en deze kennis met ons delen om succesvolle gerechtelijke procedures te komen. Maximaal rendement tegen een minimale kost.  Gerechtelijk traject

Beheer van dossiers in ‘schuldbewaking’.

Wij heractiveren op juist gekozen tijdstippen uw afgeschreven vorderingen. Debiteuren die niet langer insolvabel zijn of die opnieuw een  gekende woonplaats hebben worden opnieuw gecontacteerd. In samenspraak met hun eventuele zaakwaarnemers werkt Credit Management & Advice nv de best mogelijke oplossing voor betaling uit. U genereert inkomsten op vorderingen die u reeds had afgeschreven. De inkomsten uit deze ‘verloren’ vorderingen verhogen uw werkkapitaal. Schuldbewaking

Solvabiliteitsonderzoeken.

Het vroegtijdig detecteren van negatieve solvabiliteitsindicatoren zorgt ervoor dat u niet opgezadeld wordt met hoge, niet recupereerbare, kosten en erelonen van gerechtsdeurwaarders en advocaten. Doorheen de processen in zowel de minnelijke als de gerechtelijke incasso diensten van Credit Management & Advice wordt hier actief aandacht aan besteed. Solvabiliteitsrapportering

Ga met ons in zee

Wenst u meer te weten over onze diensten of wat onze procedures voor u kunnen betekenen, twijfel niet om een vrijblijvende afspraak te maken met de specialisten van Credit Management & Advice.

Contacteer ons

Volg ons